Onze inspiratie voor een nieuw HW

Society 4.0

Society 4.0 is een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

Regio’s vormen in de nabije toekomst de basis van een burgersamenleving, omdat vele technologische ontwikkelingen de decentrale productie van primaire menselijke levensbehoeften mogelijk maken – van energie en voedsel tot gezondheid en onderwijs. De schaalgrootte die nodig was in een industriële samenleving met massaproductie is steeds minder relevant, en daarmee ook de landelijke inrichting van de samenleving. De fundamenten van onze samenleving dienen opnieuw te worden opgebouwd. Nieuw Hoeksche Waard start door initiatieven te ondersteunen met de herinrichting van de regio door middel van inspiratie, kennisdeling, netwerken, experts, actieplannen en concrete toepasbare oplossingen en waar mogelijk financiering.